شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو
تصویر برای دسته  آجر نسوز نما پلاک

آجر نسوز نما پلاک

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

آجر نسوز نما پلاک AP58

آجرنسوزنما 200 طرح شاموتی رندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد و کف ساختمان در مکانهایی که در آن تردد وجود ندارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسوز نما پلاک AP56

آجرنسوز 20*20 نما آنتیک طرح قرمز راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسوز نما پلاک AP60

آجر نسوز 200 طرح گرانیتی رندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد و در کف ساختمان نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسوز نما پلاک AP61

آجر نسوز 200 طرح مشکی رندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد و کف ساختمان در نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسوز نما پلاک AP151

آجر نسوز نما 10*10 طرح قرمز راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف نیز بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسوز نما پلاک AP154

آجر نسوز نما 10*10 طرح آمریکایی راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف نیز بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسوز نما پلاک AP153

آجر نسوز کف 10*10 طرح شاموتی راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

تولید این محصول متوقف شده است 

ریال

آجر نسوز نما پلاک AP152

آجر نسوز نما 10*10 طرح گرانیتی راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف نیز بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

تولید این محصول متوقف شده است 

ریال

آجر نسوز نما پلاک AP465

آجر نسوز نما پلاک 55 مشکی راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسوز نما پلاک AP464

آجر نسوز نما پلاک 55 شاموتی راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسوز نما پلاک AP460

آجر نسوز نما پلاک 55 قرمز راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسور نما پلاک AP29

آجر نسوز نما طرح انگلیسی ، مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسور نما پلاک AP32

آجر نسوز نما طرح امریکائی ، مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد و در صورت نیاز در کف نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسور نما پلاک AP31

آجر نسوز نما طرح شاموتی ، مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد و با توجه به رنگ آجرهای شاموتی در اماکن مذهبی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسور نما پلاک AP34

آجر نسوز نما طرح مشکی ، مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسور نما پلاک AP33

آجر نسوز نما طرح گرانیتی روشن ، مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

تولید این محصول متوقف شده است 

ریال

آجر نسور نما پلاک AP36

آجر نسوز نما طرح گرانیتی تیره ، مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

تولید این محصول متوقف شده است 

ریال

آجر نسور نما پلاک AP38

آجر نما نسوز پلاک 330 نما انگلیسی ، مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسور نما پلاک AP41

آجرنمانسوز پلاک 330 نما آمریکایی ، مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد و در صورت نیاز قابلیت استفاده در کف را نیز دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال