شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو
تصویر برای دسته  آجر نسوز کف

آجر نسوز کف

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

آجر نما نسوز کف AP85

آجرنسوز 11/4*23 کف طرح شاموتی راندوم

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نما نسوز کف AP86

آجرنسوز 11/4*23 کف طرح آمریکایی راندوم

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسوز کف AP49

آجرنسوز 25*25 کف طرح شاموتی راندوم

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نما نسوز کف AR52

آجرنسوز 20*20 کف طرح آمریکایی راندوم

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نما نسوز کف AR51

آجرنسوز 20*20 کف طرح آمریکایی راندوم

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نما نسوز کف AP58

آجرنسوز 20*20 کف طرح شاموتی راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نما نسوز کف AP59

آجرنسوز 20*20 کف طرح آمریکایی راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نما نسوز کف AP60

آجرنسوز 20*20 کف طرح گرانیتی راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نما نسوز کف AR44

آجرنسوز 10*10 کف آنتیک مشکی راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نما نسوز کف AR46

آجرنسوز 10*10 کف آنتیک طرح آمریکایی جدید راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نما نسوز کف AR35

آجرنسوز 10*10 کف آمریکایی رندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نما نسوز کف AP56

آجرنسوز 20*20 کف آنتیک طرح قرمز راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسوز کف AP155

آجر نسوز کف 10*10 طرح مشکی راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نما نسوز کف AR43

آجرنسوز 10*10 رستیک کف آمریکایی راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسوز کف AP151

آجر نسوز کف 10*10 طرح قرمز راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسوز کف AP152

آجر نسوز کف 10*10 طرح گرانیتی راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

تولید این محصول متوقف شده است 

ریال

آجر نسوز کف AP153

آجر نسوز کف 10*10 طرح شاموتی راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

تولید این محصول متوقف شده است 

ریال

آجر نسوز کف AP154

آجر نسوز کف 10*10 طرح آمریکایی راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

آجر نسوز کف AP161

آجر نسوز 250*250 طرح آمریکایی رندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال