شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو
تصویر برای دسته  آجر نسوز کف

آجر نسوز کف

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

آجر نما نسوز کف AP85

آجرنسوز 11/4*23 کف طرح شاموتی راندوم

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

22,100 ریال

آجر نما نسوز کف AP86

آجرنسوز 11/4*23 کف طرح آمریکایی راندوم

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

22,100 ریال

آجر نسوز کف AP49

آجرنسوز 25*25 کف طرح شاموتی راندوم

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

19,600 ریال

آجر نما نسوز کف AR52

آجرنسوز 20*20 کف طرح آمریکایی راندوم

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

47,900 ریال

آجر نما نسوز کف AR51

آجرنسوز 20*20 کف طرح آمریکایی راندوم

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

47,500 ریال

آجر نما نسوز کف AP58

آجرنسوز 20*20 کف طرح شاموتی راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

26,500 ریال

آجر نما نسوز کف AP59

آجرنسوز 20*20 کف طرح آمریکایی راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

28,000 ریال

آجر نما نسوز کف AP60

آجرنسوز 20*20 کف طرح گرانیتی راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

26,500 ریال

آجر نما نسوز کف AP61

آجرنسوز 20*20 کف طرح مشکی راندوم

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

45,700 ریال

آجر نما نسوز کف AR44

آجرنسوز 10*10 کف آنتیک مشکی راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

11,600 ریال

آجر نما نسوز کف AR46

آجرنسوز 10*10 کف آنتیک طرح آمریکایی جدید راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

10,750 ریال

آجر نما نسوز کف AR35

آجرنسوز 10*10 کف آمریکایی رندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

10,250 ریال

آجر نما نسوز کف AP56

آجرنسوز 20*20 کف آنتیک طرح قرمز راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

22,300 ریال

آجر نسوز کف AP155

آجر نسوز کف 10*10 طرح مشکی راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

9,900 ریال

آجر نما نسوز کف AR43

آجرنسوز 10*10 رستیک کف آمریکایی راندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

8,750 ریال

آجر نسوز کف AP151

آجر نسوز کف 10*10 طرح قرمز راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

5,000 ریال

آجر نسوز کف AP152

آجر نسوز کف 10*10 طرح گرانیتی راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

تولید این محصول متوقف شده است 

5,900 ریال

آجر نسوز کف AP153

آجر نسوز کف 10*10 طرح شاموتی راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

تولید این محصول متوقف شده است 

5,900 ریال

آجر نسوز کف AP154

آجر نسوز کف 10*10 طرح آمریکایی راندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

6,200 ریال

آجر نسوز کف AP161

آجر نسوز 250*250 طرح آمریکایی رندوم با توجه به استحکام بالا و ضد سایش بدون آن برای موارد کف بسیار مناسب می باشد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

58,300 ریال